Nagrody, wyróżnienia

Medal Rektora UAM dla mgr Jagody Purcel
Nominacja do nagrody Ambasador Nowej Europy
Prof. Sławomir Piontek członkiem zarządu Austrian Studies Association
Prof. Sławomir Piontek członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk
Student Michał Rudzik z grantem „BEST Student GRANT"
Medal MERENTIBUS dla prof. Huberta Orłowskiego
Nagroda Poetycka Spiegelungen dla dra Lothara Quinkensteina
Medal Rektora UAM dla Łukasza Piątkowskiego
Książka prof. Łukasza Musiała nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2017
Nagroda Pro Libris dla prof. zw. dr. hab. Romana Dziergwy
Nagrody dla członków Zakładu Historii Literatury Niemieckiej
Nagroda German Studies Association dla prof. Macieja Mackiewicza
Brązowy medal dla prof. Romana Dziergwy w Mistrzostwach UAM (11.05.2016)
Nagroda im. Friedricha Gundolfa dla prof. Huberta Orłowskiego
Nagroda im. Friedricha Gundolfa dla prof. Huberta Orłowskiego
Sukces KULT(ur)OWEGO Koła Naukowego przy IFG UAM
Nominacja do Nagrody im. J. Długosza dla dra Arkadiusza Żychlińskiego
Wręczenie Nagrody Prezesa Rady Ministrów dr Dominice Gortych
Nagroda dla prof. Huberta Orłowskiego
2014 Medal Rektora UAM dla mgr Katarzyny Dulat
Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr Dominiki Gortych
Dr Arkadiusz Żychliński nominowany do Nagrody Literackiej GDYNIA (czerwiec 2014)
Tytuł profesora dla dra hab. Michaiła Kotina
Wyróżnienie tygodnika POLITYKA dla tłumaczenia „Mikrogramów”
Stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków dla Kornelii Kołupajło

webmaster: Maciej Borkowski