Wręczenie księgi jubileuszowej profesorowi Józefowi Darskiemu

Wręczenie księgi jubileuszowej profesorowi Józefowi Darskiemu.

23 stycznia 2008 roku w obecności członków Rady Instytutu Filologii Germańskiej
nastąpiło uroczyste wręczenie księgi jubileuszowej Dziekanowi Wydziału Neofilologii
prof. dr hab. Józefowi Darskiemu.

 

 

 

 

 

webmaster: Maciej Borkowski