Wykład prof. Ryszarda Nycza z okazji 80. urodzin prof. Huberta Orłowskiego

19 czerwca prof. Ryszard Nycz wygłosił na Wydziale Neofilologii UAM wykład pt. "Inny jest w nas. Tożsamość w czasach mobilności: doświadczenie polskie". Wykład odbył się z okazji jubileuszu osiemdziesięciolecia urodzin prof. Huberta Orłowskiego.

 

webmaster: Maciej Borkowski