Przeprowadzka naszej biblioteki

W miesiącach letnich nastąpiło przeniesienie naszej biblioteki do Biblioteki Filologicznej Novum. W przeprowadzce pomagali pracownicy naukowo-dydaktyczni i studenci.

Zdjęcia wykonał dyrektor Instytutu prof. dr hab. Czesław Karolak.

 

webmaster: Maciej Borkowski