Konkurs JĘZYK NIEMIECKI W POZNANIU

Sekcja Lingwistyczna Koła Naukowego Germanistów zorganizowała w ramach swojej działalności popularyzatorskiej I edycję konkursu języka niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. JĘZYK NIEMIECKI W POZNANIU.

W styczniu br. odbył się etap I (szkolny), etap II i III (półfinałowy i finałowy) miał miejsce 8 kwietnia w Instytucie Filologii Germańskiej, który objął patronat nad konkursem. W skład komisji konkursowej weszli: dr Marta Woźnicka (IFG, Zakład Gramatyki Opisowej Języka Niemieckiego), dr Miłosz Woźniak (IFG, Zakład Języka Niemieckiego; opiekun Koła), Olga Wache (prezes Sekcji Lingwistycznej KNG) oraz Łukasz Piątkowski (wiceprezes Sekcji Lingwistycznej KNG).

Uczestnicy, reprezentujący szkoły z Poznania i powiatu poznańskiego, zmierzyli się w pierwszym etapie z zadaniami zamkniętymi (wykonali test on-line). Do kolejnych etapów zakwalifikowały się 22 osoby z najlepszymi wynikami. W półfinale uczestnicy rozwiązywali leksykalno-gramatyczny test wyboru, musieli także dokonać transformacji zdań i wykazać się umiejętnością tłumaczenia. Komisja Konkursowa wyłoniła następnie dziesięcioro najlepszych uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do części finałowej. Tutaj młodzi pasjonaci języka niemieckiego zostali poproszeni o wypowiedź na wylosowany temat i dyskusję z komisją.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Bibliotece Niemieckiej; oto zwycięzcy:

I miejsce: Iga Naskręt (VIII LO w Poznaniu)

II miejsce: Henrike Böttcher (IV LO w Poznaniu)

III miejsce ex aequo: Grażyna Szuster (IV LO w Poznaniu) oraz Eryk Przybysz (ZS Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, dziękując jednocześnie ich Nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. Organizatorzy składają także podziękowania władzom rektorskim, dziekańskim oraz Dyrekcji IFG za ufundowanie nagród i materiałów promocyjnych oraz osobom zaangażowanym w powodzenie tego przedsięwzięcia, w tym: pani prof. dr hab. Beacie Mikołajczyk, panu prof. dr. hab. Januszowi Taborkowi, pani dr hab. Justynie Krauze-Pierz, pani dr Izabeli Marciniak, pani dr Marcie Woźnickiej, pani dr Karolinie Waliszewskiej, pani dr Violetcie Frankowskiej, pani mgr Zuzanie Sikorskiej, panu mgr. Michałowi Piosikowi oraz wszystkim Studentom i Studentkom, zawsze chętnie wspierającym działania Koła.

Mamy nadzieję, że konkurs JĘZYK NIEMIECKI W POZNANIU stanie się, na wzór konferencji JĘZYK W POZNANIU, przedsięwzięciem cyklicznym, dlatego już teraz zapraszamy do udziału w II edycji, zaplanowanej na rok 2016/17.

 

webmaster: Maciej Borkowski