Szkoła Letnia "Alltag regional" w Mariborze (29.06.-10.07.2015)

Od 29 czerwca do 10 lipca 2015 r. w zorganizowanej przez Instytut Germanistyki Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia) Szkole Letniej "Alltag regional. Manifestationen der Alltagskultur im
deutsch-slowenischen Sprachkontaktraum, Alltag im interkulturellen Vergleich" uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Filologii Germańskiej UAM.

W zajęciach uczestniczyli studenci filologii germańskiej z Wiednia, Erfurtu, Usti nad Łabem, Mariboru i z Poznania, a wśród nich studenci I roku MA z IFG, Anna Maryniaczyk i Jacek Kawecki. Oferowane zajęcia obejmowały zarówno literaturoznawstwo (poetry slam), realioznawstwo (erlebte Landeskunde), kulturoznawstwo (kulinaria) jak i językoznawstwo (germanizmy, przekleństwa, język piłki nożnej). Dwudniowe warsztaty z zakresu języka piłki nożnej przygotowane i przeprowadzone zostały przez prof. Vidę Jesenšek, dra Teodora Petricia, dziennikarza RTV Slovenija - Mateję Štrafelę, oraz prof. Janusza Taborka z IFG UAM i zrealizowany w ramach istniejącej od kilku lat współpracy między germanistyką w Mariborze i Poznaniu (Erasmus+). Program dydaktyczny szkoły uzupełniony był licznymi wydarzeniami kulturalnymi (w tym czasie odbywł się w Mariborze międzynarodowy Festival Lent) oraz rekreacyjnymi.

Szkoła Letnia "Alltag regional..." była częścią obchodów 50-lecia germanistyki w Mariborze.

webmaster: Maciej Borkowski