IFG na XVIII Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki

15 kwietnia odbył się XVIII PFNISZ, w ramach którego również pracownicy i studenci IFG przygotowali ciekawe zajęcia. Lekcję pokazową języka niemieckiego przeprowadził dr Sebastian Chudak, warsztat dla nauczycieli przygotowała dr Agnieszka Pawłowska, wykład otwarty wygłosiła dr Dominika Gortych, a quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych poprowadziło KULT(ur)OWE Koło Naukowe. Zapraszamy do zapoznania się z relacją i zdjęciami z festiwalu.

W lekcji pokazowej, której celem było popularyzowanie wiedzy na temat historii Niemiec i niemieckich miejsc pamięci narodowej (Erinnerungsorte) wzięło udział około 30 osób. Byli to nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Dąbrówki i z Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Poznaniu oraz z Zespołu Szkół w Pamiątkowie.

Każdy z uczniów otrzymał na wstępie zestaw zadań, tzw. kartę obiegową (Laufzettel). W pierwszej części zajęć podzieleni na małe grupy uczniowie rozwiązywali wspólnymi siłami w dowolnej kolejności i tempie zadania przy przygotowanych dla nich pięciu przystankach (Stationen). Musieli tu m.in. rozpoznać osoby i przedmioty pochodzące z NRD I RFN; przeanalizować na mapach przebieg Muru Berlińskiego i zdecydować, które z berlińskich zabytków znajdowały się po jego wschodniej, a które po zachodniej stronie; odgadnąć, jakich towarów brakowało w NDR i co obywatele tego kraju szmuglowali z Berlina Zachodniego. Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem. Przy omawianiu wyników ich samodzielnej pracy okazało się, że większość zadań została rozwiązana prawidłowo! W kolejnej fazie lekcji zaprezentowany i omówiony został film krótkometrażowy pt. „Dufte” (reż. Ingo Rasper, 2001). Ta krótka ale pełna napięcia opowieść wzbudziła duże zainteresowanie uczniów. Zajęcia zakończyły się quizem, którego celem było sprawdzenie stopnia przyswojenia przez uczestników zajęć zaprezentowanych im informacji o powojennej historii Niemiec. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez UAM.

Warsztaty pt. Kuźnia kreatywności językowej skierowane były do nauczycieli języków obcych. Cel zajęć stanowiło stymulowanie językowej kreatywności uczestników oraz zapoznanie ich z możliwościami wspierania językowej kreatywności na różnych etapach edukacyjnych.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli nie tylko sposobność sprawdzić w praktyce i poddać krytycznej analizie wybrane techniki rozwijania językowej twórczości. W trakcie wykonywania zadań mogli oni także dobrze się bawić i obudzić drzemiący w nich potencjał kreatywności. Na zakończenie spotkania nauczający otrzymali handouty zawierające liczne wskazówki praktyczne oraz literaturę przedmiotu.

Wykład otwarty Multikulturowe Niemcy na wielkim ekranie poruszał problem imigrantów w RFN w oparciu o szeroko komentowane i nagradzane filmy niemieckiego reżysera tureckiego pochodzenia, Fatiha Akina. Przedstawiono tło historyczno-społeczne omawianych zagadnień, a ich istotę zobrazowano filmowymi przykładami.

 

Przygotowany przez studentów quiz „Pod jednym D-A-Ch-em” zgromadził najwięcej uczestników, którzy znaleźli się w ogniu pytań o fakty dotyczące krajów niemieckiego obszaru językowego. Większość z gości znakomicie poradziła sobie z zagadkami. Więcej problemów sprawiło odczytywanie łamańców językowych, co wywoływało salwy śmiechu. Uczestnicy, którzy w quizie zdobyli najwięcej punktów, otrzymywali większe nagrody, czyli gadżety reklamowe UAM.


webmaster: Maciej Borkowski