Pierwsi absolwenci germanistyki międzykulturowej

5 września 2014 r. w Collegium Polonicum UAM w Słubicach odbyły się pierwsze egzaminy licencjackie absolwentów międzynarodowych studiów filologii germańskiej, specjalizacji komunikacja międzykulturowa. 

Pierwsze egzaminy z powodzeniem zdało dziesięć studentek, które napisały prace dyplomowe pod kierunkiem dr Izabeli Sellmer oraz prof. UAM dr. hab. Janusza Taborka. Recenzentkami prac i członkiniami komisji egzaminacyjnej były prof. dr Nicole Richter, prof. dr Constanze Jungbluth oraz prof. dr Kerstin Schoor reprezentujące EUV z Frankfurtu nad Odrą.

Absolwenci studiów prowadzonych od roku 2011 uzyskują tytuł zawodowy licencjata kierunku filologia, specjalność filologia germańska, specjalizacja komunikacja międzykulturowa nadawany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Bachelor (BA) Interkulturelle Germanistik nadawany przez Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

cp ba komisjaKomisja pierwszego egzaminu w składzie: prof. Nicole Richter (EUV), dr Izabela Sellmer i prof. Janusz Taborek

 

cp ba antonina izaMgr Antonina Balfanz (koordynator studiów z ramienia Viadriny), prof. Janusz Taborek, dr Izabela Sellmer (kierownik studiów z ramienia IFG UAM)

 

webmaster: Maciej Borkowski