Warsztaty na temat stereotypów o Polakach i Niemcach

23 maja 2014 r. w Instytucie Filologii Germańskiej odbyły się warsztaty, w których uczestniczyli poznańscy gimnazjaliści. Tematem spotkania były stereotypy w relacjach polsko-niemieckich.

Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez studentkę III roku filologii germańskiej, panią Katarzynę Skowrońską. Uczestniczący w spotkaniu uczniowie wysłuchali krótkiego wprowadzenia do tematu stereotypów, dowiedzieli się, czym są stereotypy, jak powstają, jakie funkcje pełnią.

Następnie gimnazjaliści pracując w grupach czytali fragmenty tekstów, w których szukali stereotypów o Polakach i Niemcach, wysłuchali krótkich wypowiedzi na temat tego, w jaki sposób Polacy i Niemcy postrzegają się wzajemnie.

Uczniowie obejrzeli także skecze i reklamy wykorzystujące stereotypy o Polakach i Niemcach.

webmaster: Maciej Borkowski