Wyjazd edukacyjny studentów IFG do Drezna (23-27. 4. 2014)

W dniach 23-27 kwietnia 2014 r. grupa kulturoznawcza seminarium magisterskiego pana prof. Macieja Walkowiaka udała się w podróż edukacyjną do Drezna. Temat przewodni wyprawy brzmiał: „Drezno - miasto spotkań kultury niemieckiej i polskiej.

Przestrzeń historyczno-kulturowa miasta wobec historii i teraźniejszości". Naszym głównym celem było zbadanie miejsc, w których Polacy pozostawili swoje ślady oraz pogłębienie wiedzy historycznej i kulturowej dotyczącej Drezna i Saksonii.
Przygotowując się do wyjazdu, grupa nawiązała kontakt z Niemiecko-Polskim Towarzystwem w Saksonii, które wykazało się wobec nas niezwykłym zaangażowaniem i chęcią pomocy. Już pierwszego dnia poznaliśmy byłego prezesa Towarzystwa pana dra Wolfganga Nichta w celu ustalenia planu współpracy. Pan Nicht w bardzo ciekawy sposób opowiadał o sobie, swoich doświadczeniach oraz działaniach Towarzystwa. Umówił nas również z panią Jadwigą Schöne, która następnego dnia oprowadziła nas w charakterze przewodniczki po najważniejszych zabytkach Drezna. Koncentrując się przy tym na śladach polskości, opowiedziała mnóstwo interesujących historii i legend dotyczących przede wszystkim czasów saskich za panowania króla Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa. Polskie ślady mogliśmy zaobserwować także w Muzeum Kraszewskiego, którego wystawa skupiała się na przedstawieniu losów polskiej inteligencji podczas Wielkiej Emigracji. W muzeum wysłuchaliśmy również inspirującego wykładu Pana Nichta pod tytułem „Polskie miejsca pamięci w Saksonii". Na koniec wraz z panem Nichtem i panią Schöne dążąc do rozwoju stosunków Poznańsko-Drezdeńskich przy kawie i ciastku wymienialiśmy się wzajemnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Aby pogłębić swoją wiedzę na innych płaszczyznach wzięliśmy również udział w koncercie muzyki organowej, odbywającym się w Kościele Marii Panny (Frauenkirche), wybraliśmy się na „polski" cmentarz, a dzieląc się na mniejsze grupy wedle zainteresowań część z nas udała się do Galerii Starych Mistrzów (Alte Meister), która jest integralną częścią kompleksu Zwinger – jednej z najbardziej znaczących budowli późnego baroku w Europie. Tam mogliśmy podziwiać pokaźne zbiory malarstwa europejskiego od XV do XVIII wieku.
Pozostałe osoby zwiedziły natomiast Galerię Zielone Sklepienie (Grünes Gewölbe), posiadającą największą kolekcję klejnotów w Europie i będącą niegdyś pełnym przepychu skarbcem. Niektórym udało się też odwiedzić Komnatę Turecką, Muzeum Porcelany, Muzeum Higieny albo Drezdeński Uniwersytet Techniczny.
Ostatniego dnia udaliśmy się do malowniczego kompleksu pałacowo-parkowego Pillnitz. Tam podziwialiśmy między innymi Pałac na wodzie nad rzeka Łabą oraz park, który został założony w 1539 i niegdyś podarowany przez Augusta Mocnego hrabinie Cosel. Warto wspomnieć, iż w 1791 Pillnitz znacząco zapisało się w historii Europy tzw. deklaracją z Pillnitz, w której Leopold II i Fryderyk Wilhelm II wezwali pozostałych europejskich władców do przywrócenia ładu w ogarniętej rewolucją Francji, co we Francji potraktowano jako wypowiedzenie wojny.
Nie ulega wątpliwości, że wyjazd do Drezna pozwolił nam na zdobycie wielu cennych doświadczeń i kontaktów, a poprzez udział w wykładzie, intensywne zwiedzanie, liczne rozmowy oraz obserwacje znacznie przyczynił się do naszego rozwoju naukowego. Nie bez znaczenia był również aspekt integracyjny wyjazdu, dzięki któremu grupa mogła się lepiej poznać i nauczyć współpracy.
Wyjazd został zorganizowany dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Dyrektora IFG pana prof. Sławomira Piontka, Dziekana Wydziału Neofilologii Pani prof. Teresy Tomaszkiewicz oraz Rektora UAM pana prof. Zbigniewa Pilarczyka, za które serdecznie dziękujemy!

Natalie Mazur, Karolina Trzyna

webmaster: Maciej Borkowski