Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

9 kwietnia 2014 r. na Wydziale Neofilologii odbyły się wykłady, prezentacje i wystawy w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, które miały miejsce w Collegium Novum. 

Instytut Filologii Germańskiej reprezentowali dr Justyna Krauze-Pierz oraz dr Krzysztof Mausch, którzy przygotowali wykłady dla uczestników Festiwalu. Dr Krauze-Pierz zaprezentowała wykład pt. Waleczne córki Wilhelma Tella, a dr Mausch zorganizował warsztaty pt. Jak tłumaczy się wystąpienia mówców podczas konferencji

webmaster: Maciej Borkowski