Inauguracja roku akademickiego w Collegium Polonicum

Po raz 15 zainaugurowano nowy rok akademicki w Collegium Polonicum w Słubicach – wspólnym przedsięwzięciu naukowo-badawczym i dydaktycznym poznańskiego UAM oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Uroczystość otworzyli JM Rektor UAM, prof. Bronisław Marciniak, oraz prezydent EUV, dr Gunter Pleuger, odczytano także list gratulacyjny prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Poza ślubowaniem przedstawicieli studentów I roku wszystkich kierunków, jakie oferuje Collegium Polonicum, uczestniczący w uroczystości mogli wysłuchać wykładu inauguracyjnego prodziekan Wydziału Neofilologii, prof. Beaty Mikołajczyk, dotyczącego grzeczności językowej w aspekcie kulturowym. Od dwóch lat w CP można podjąć m.in. studia międzynarodowe komunikacji interkulturowej w ramach specjalności filologia germańska – studia prowadzą wspólnie Wydział Kulturoznawstwa EUV oraz Instytut Filologii Germańskiej UAM. To jedyna tego rodzaju inicjatywa w skali kraju: studia tak po niemieckiej, jak i po polskiej stronie granicy na Odrze pozwalają na co dzień doświadczać interkulturowości w procesie kształcenia, zaś Absolwenci uzyskują dyplomy obydwu uniwersytetów – UAM oraz EUV.

więcej zdjęć w naszej galerii

webmaster: Maciej Borkowski