40-lecie Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej (22.-24.11.2018)

W dniach 22-24.11.2018 r. Zakład Literatury i Kultury Austriackiej obchodził jubileusz 40-lecia swojego istnienia. Zakład powstał w 1978 r, podjął działalność rok później, a jego kierownikiem od początku istnienia do 2011 roku był prof. dr hab. Stefan Kaszyński. Głównym elementem jubileuszu była konferencja naukowa pt. „Österreichische Literatur – ja, aber... (aber?), będąca jednocześnie 23 konferencją w cyklu odbywających się od 1971 r. „Polsko-austriackich spotkań germanistów".

W czwartek 22.11. konferencji towarzyszył wieczór wspomnień poświęcony historii Zakładu. Prof. Joanna Drynda i prof. Sławomir Piontek przedstawili prezentację ukazującą rozwój Zakładu. Następnie prof. Stefan Kaszyński oraz lektorki i lektorzy austriaccy, którzy pracowali w zakładzie w latach 1985–2015, czyli Alfred Schwarz, Harald Miesbacher, Alexander Höllwerth i Marion Rutzendorfer rozmawiali o poważnych i zabawnych wydarzeniach związanych z zakładem.

 W piątkowe popołudnie 23.11. odbyła się dyskusja plenarna na temat „Voraussetzungssysteme für Forschung und Lehre österreichischer Literatur in Zentraleuropa und den USA”. Wzięli w niej udział kierownicy i dyrektorzy instytutów germanistycznych z Europy Środkowej: prof. Attila Bombitz (Szeged), prof. Laura Cheie (Timişoara), prof. Renata Cornejo (Ústi nad Labem), prof. Vahidin Preljević (Sarajevo), prof. Sławomir Piontek (Poznań), prof. Karl Wagner (Zurich/Wiedeń) oraz były przewodniczący Austrian Studies Association prof. Robert Dassanowsky (Colorado Springs).W dyskusji prezentowano i omawiano możliwości prowadzenia badań na temat literatury austriackiej oraz możliwość jej dydaktyzowania w różnych systemach edukacyjnych i badawczych w poszczególnych krajach. Dyskusja wywołała żywe zainteresowanie publiczności i umocniła wszystkich w przekonaniu o konieczności tworzenia sieci badawczych i wspólnych projektów naukowych.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować Austriackiemu Ministerstwu Edukacji, Nauki i Badań, programowi stypendialnemu Franz-Werfel-Stipendium, Austriackiej Służbie Wymiany w Wiedniu oraz Austriackiemu Forum Kultury w Warszawie za wsparcie umożliwiające zorganizowanie konferencji i obchodów jubileuszowych.