Pracownia komputerowa

Prawo do korzystania z pracowni mają wyłącznie pracownicy i studenci  naszego instytutu.

W pracowni jest 16 stacji roboczych połączonych światłowodowym łączem z Internetem.  

Na terenie instytutu działa bezprzewodowy dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci EDUROAM.

Jak korzystać z eduroam?

Konfiguracja

 


Od roku akademickiego 2017/2018 pracownia komputerowa pełni wyłącznie funkcję sali dydaktycznej.

 

webmaster: Maciej Borkowski